صیغه نامه با مهربرجسته برای هتل

صدور صیغه نامه موقت با مهربرجسته و هولوگرام شرعی و قانونی

صیغه نامه برای هتل با مهر برجسته

صدور صیغه نامه با مهربرحسته

جهت پذیرش در هتل نیاز به سند ازدواج می باشد. که با انجام عقد شرعی و محرمیت به شما سند صیغه نامه شرعی و قانونی با مهربرجسته ارایه می نماییم

ارتباط از طریق واتس اپ

برای صدور صیغه نامه موقت شرعی و قانونی با مهربرجسته برای پذیرش هتل ها به مدارک زیر نیاز می باشد:

مدارک خانم: کارت ملی – همه صفحات شناسنامه – طلاقنامه – یا اجاز پدر جهت ازدواج

مدارک آقا: کارت ملی – همه صفحات شناسنامه

و نفری یک قطعه عکس ۳در۴ نیاز می باشد.

امکان انجام عقد محرمیت به صورت غیر حضوری مقدور میباشد.

صیغه نامه برای هتل
فهرست
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟